Side 3 av 3

Yoga-Pilgrimage to Nepal
7 – 20 November 2018
With Trine Krogstad & Sisse Budolfsen

Qi-gong retreat
Sted: Hellas
Dato: 23 - 30 September 2018 

Velkommen til et fantastisk Qi-gong Retreat med Inger Johanne Vesje.

Gjestehusene Sesi Boubak & Sempe Thièkèt
Sted: Casamance, Senegal

Dato: 21.feb 2019 - 1.mars 2019

Side 3 av 3