Acro Yoga with Maria Lampadari

fredag, 15. mar 2019 18:00– 20:00
Professor Dahls gate 30, Oslo, Norway, Norway
Acro Yoga  with Maria Lampadari
Fredager
Dato: 11.01.2019 - 29.03.2019
Fra: 18:15  - 19:45 
Påmelding: Klikk her
 
Acroyoga er en blanding av akrobatikk, yoga og terapeutiske teknikker, og vi jobber med kommunikasjon og tillit. Å gjøre acroyoga kan bidra til at du bli sterkere, mykere og i langt bedre humør. Vi jobber som regel sammen i grupper på tre eller flere for at det skal være trygt og for at alle skal oppleve mestring og moro.

I dette 10-ukers kurset vil vi fortsette å bygge et sterkt fundament med fokus på grunnleggende posisjoner og overganger i acroyoga. Vi kommer også til å introdusere variasjoner og individuelle utfordringer til de som har trent litt fra før, eller som var med på våre tidligere introduksjonskurs.

Kurset passer både for deg som er helt fersk på acroyoga, og for deg som har øvet litt og vil repetere og videreutvikle grunnleggende teknikker. Du trenger ikke å komme med en partner, vi setter sammen grupper og bytter treningspartnere underveis. Vi gleder oss til å lede dere til ny kunnskap på en morsom og leken måte!

Lærere:

Maria Lampadari
Med en bakgrunn fra akrobatikk og kampkunst, begynte Maria å trene yoga da hun flyttet til Norge i 2010. På den veien fant hun acroyoga som ble hennes store lidenskap. Maria har i flere år organisert fri acroyogatrening i Oslo. I 2018 tok hun sin acroyoga lærerutdannelse med AcroYoga International, og har etter det undervist klasser og workshops i Oslo. «Jeg liker hvordan min Acroyoga-praksis lærer meg å finne harmoni gjennom kommunikasjon, og å lytte på flere forskjellige måter».

Karen-Elise Amriati Løvås
Karen Elise har praktisert mange yogaretninger siden tidlig 2000 og er utdannet Prenatal Yoga Teacher gjennom blooma.com. I 2010 prøvde hun acroyoga for første gang og det var kjærlighet ved første flytur! Siden da har hun deltatt og assistert ved en rekke workshops og festivaler før hun høsten 2016 fullførte acroyoga lærerutdannelsen sin med AcroBhakti. «Når jeg gjør acroyoga kjenner jeg hva det betyr å være tilstede i øyeblikket. Gjennom bevegelse og lek blir jeg kjent med nye mennesker og meg selv på en helt unik måte.»

Registrering og betaling:
- Meld deg på hele kurset (10 uker) og få to uker gratis! Totalt kr. 1760,-.
- For medlemmer av Northern Light Yoga er klassene inkludert i medlemskapet.
- Drop in kr. 220,- per klasse

For registrering til hele 10-ukerskurset, følg denne linken:
(link kommer snart)

For å registrere deg på enkeltklasser, gå til timeplan på northerlightyoga.no

*Noter datoene! Det blir ingen trening 1 februar eller 8 mars.

Påmelding: Klikk her

English:
Acroyoga is a mix of acrobatics, yoga, therapeutic techniques, and a practice that builds communication and trust. Practicing acroyoga can help you to become stronger, more flexible and to lift your spirits. We usually work in groups of three or more for safety and to give each participant the experience of success and joy.

In this 10 weeks course, we will continue to build a strong foundation by focusing on fundamental poses and transitions in acroyoga. We will also adapt and offer variations for those of you who have a bit of practice from before, or who've already joined our previous introduction courses.

If you are new to acroyoga, or if you want to consolidate and further develop the basic skills, this course is for you. You don't need to bring a partner, we will put together groups and make new friends throughout the classes. We look forward to guiding you through new skills in a fun and playful way!

Teachers:

Maria Lampadari
With a background from acrobatics and martial art, Maria began her yoga practice as she moved to Norway in 2010. Eventually this led her to acroyoga which quickly became her passion. For several years Maria has facilitated acroyoga jams (individual practice) in Oslo. In 2018 she completed her teacher training with AcroYoga International, and has since been teaching classes and workshops in Oslo. «I love how Acroyoga teaches me to find harmony through communication, and to listen on many different levels.»

Karen Elise Amriati-Løvås
Karen Elise has practiced many different yoga styles since the early 2000s. She is a certified Prenatal Yoga Teacher through blooma.com. In 2010 she tried acroyoga for the first time and it was love at first flight! Since then she has participated and assisted at several workshops and festivals until fall 2016 when she completed her teacher training with AcroBhakti. “When I practice acroyoga I understand what it means to be present in the moment. Through movement and play I connect with others and myself in a truly unique way.”

Registration and payment:
- Register for the whole course (10 weeks) and get 2 classes for free! In total 1760 nok.
- For members of Nordic Light Yoga, the classes are included in the membership.
- Drop in: 220 nok per class

To sign up for the whole 10 weeks course, follow this link:
(link coming soon)

To sign up for separate classes, go through the website schedule at northerlightyoga.no

*Notice the dates! There will be no class on February 1st or March 8th.

 

Påmelding: Klikk her