tirsdag, 30 november 2010 22:17

Kriya yoga

Paramahamsa Yogananda, Finnes som praksis i Satyananda yoga, kan betraktes som en kundalini yoga.