tirsdag, 30 november 2010 22:00

Ashtanga Yoga

Ashtanga er en dynamisk yogastil der pust og bevegelse blir kombinert i en serie som gir utøveren økt bevissthet både fysisk og psykisk. Vinyasaprinsippet, det synkroniserte systemet med pust og bevegelse, bidrar til en dynamisk flyt i -og mellomstillingene.

Selve serien er nøye sammensatt med stillinger fra Hathayoga-tradisjonen, med rundt femti stillinger (asanas) i førsteserien. Hver asana forbereder for den neste.

Gjennom regelmessig praksis frigjør vi kroppen fra urenheter, spenninger og blokkeringer. Øvelsene styrker musklene, gjør de smidigere og mer fleksible. Forbrenning og utholdenhet forbedres, sinnet blir balansert og en økt evne for konsentrasjon kan oppleves.

Det helhetlige perspektivet har gjort ashtanga veldig populær i vesten.  

Ashtangayoga er en filosofi som baserer seg gamle indiske skrifter og kunnskap formidlet av guru T. Krishnamacharya (1888-1989). Ashtangayoga som metode er siden blitt fornyet flere ganger til en mer terapeutisk og vitenskapelig tilnærming for kropp og sinn.  Blant annet har Guru Sri Pattabi Jois (1915-2009) ført tradisjonen videre i moderne tid. Pattabi Jois begynte som elev hos Krishnamacharya i 1927, kun tolv år gammel.

Ifølge Pattabi Jois lener ashtanga seg åtte deler, med referanse til den 2000 år gamle ”Yoga Sutras” av Rishi PatanjaliAshtau = åtte, anga = steg.

  1. YAMA- moralske prinsipper og retningslinjer rettet mot omverdenen
  2. NIYAMA- etiske retningslinger mot en selv, renhet fysisk og psykisk
  3. ASANA- fysiske øvelser
  4. PRANAYAMA- pusteteknikk
  5. PRATYAHARA- trekke sansene tilbake
  6. DHARANA- konsentrasjon
  7. DHYANA- meditasjon
  8. SAMADHI- fullstendig tilstedeværelse

Ifølge ashtangatradisjonen begynner veien mot innsikt og høyere utvikling med rensing av den fysiske kroppen.

Pattabi Jois mener derfor at man bør begynne punkt tre, fire og fem. Når kroppen er forberedt kan vi en mer fordelaktig måte  rette oppmerksomheten mot sinnet

I ashtanga har vi punkt fire pusteteknikk, integrert i praksisen. Mer avansert pranayama bør en ikke gjøre før kroppen er godt kjent med  punkt tre, asanas, fordi indre organer og nervesystemet bør forberedes tilstrekkelig for de kraftfulle pusteteknikkene.

Når vi er etablert i punkt fem, pratyahara blir de tre siste stegene mulige. Punkt fem beskriver hvordan trekke sansene tilbake. Ashtangayoga er alltid individuell, vinyasaprinsippet tillater hver enkelt å følge sin kropp med sine forutsetninger. Dermed passer ashtanga for de fleste uavhengig av alder, fysisk form eller tidligere erfaring med yoga.

Av: Patricia Gines