×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 1024
onsdag, 25 juni 2014 20:20

Tilbake til livet

Samfunnet betaler i dag mellom 1-2 millioner for kun en behandlingsplass på institusjon. Av disse får 75 % tilbakefall innen 3-5 år forteller Alexander Medin.

Skrevet av: Lise Lotte Andersen Yogaportalen.no

Dette var en av faktorene som var med på å inspirere Alexander Medin til å starte Back In The Ring "BITR" som startet som et prøveprosjekt sommeren 2013. Han har et sterkt ønske om å finne alternative veier for å hjelpe mennesker ut av rusavhengighet.

Denne uken møtte nærmere 20 rusavhengige opp ved Tøyenkirken i Oslo for å praktisere og finne gleden i Yoga. 

Han forteller Yogaportalen at målet er å hjelpe rusmisbrukere til en rusfri tilværelse gjennom økt livskvalitet, forbedret fysisk og psykisk helse, der de selv lærer seg å ta ansvar for sine liv og handlingsmønstre.

Fokuserer på Yoga
Vi fokuserer på en integrert opplevelse av yoga i alt man gjør. Vårt utgangspunkt er mykyoga, men utfordrer deltagerne gradvis mer og mer for å bygge opp bedre styrke i kropp og sinn. Så det er naturlig at vi går over til en mer dynamisk form etter hvert. Vårt hovedfokus er selvfølgelig å bygge opp enkeltmennesket, slik at grunnprinsippene i yoga er de mest essensielle.

Yoga som behandlingsform fungerer
Det første prosjektet som ble gjennomført var i 2013. Da var fokuset å tilrettelegge for flest mulig rusmisbrukere slik at de kan få oppleve den utrolige gleden yoga kan gi, både psykisk og fysisk.
Mange av deltakerne som var en del av det første prosjektet har i dag lagt Subutex og Metadon bak seg som friske rusfrie mennesker. For Alexander er dette med på å tydelig gjøre at Yoga som behandlingsform er en suksess for mennesker som sliter i samfunnet.
I år vil Alexander gi tidligere deltakere mulighet til å være med som veiledere i prosjektet, i tillegg få videre opplæring inne Yoga som behandlingsform. Går alt etter planen vil de nye veilederne få være med i driften av prosjektet videre i 2015. Det vil bidra til et tettere samarbeid med LAR, helsedirektoratet og rusomsorgen.

Ønsker bredde
Tilbudet er for rusmisbrukere i hele landet som sliter med rus. Noen er underordnet LAR, andre ikke. Både kvinner og menn i alderen 18-55 møter på kursene som blir holdt. Alexander merker en økning i antall henvendelser fra rusmisbrukere, pårørende eller andre som ønsker å vite mer om dette prosjektet.

Finansiert av egne midler
Hele prosjektet har til nå blitt finansiert med private midler og hjelp fra venner. BITR søkte om støtte uten at det ga nevneverdige resultater. Alexander skjønte etter hvert at det må mer kreativitet til for at dette skal lykkes. Alexander arrangerer derfor en workshop over 3 dager som utelukkende skal bidra til «Back In The Ring» 

Les mer om workshopen til Alexander her

Inspirerer deltakerne til å bli rusfri
De lærer seg å stå i smerte, ubehag og alt det vonde rusfrie mennesker ikke må gjennomgå. De lærer seg via Yoga å endre sine faste reaksjonsmønstre for så å endre hverdagen til det bedre. Først og fremst blir de fysisk og psykisk sterkere i kropp og sinn. Det krever styrke å stå imot alle utfordringer livet bringer. I korte trekk betyr det sunnhet, mindre depresjon, bedre søvn som fører til gradvis mer livskraft.

Alexander Medin om hans inspirasjon
Yoga er en fantastisk form for trening, og det var dette som først inspirerte meg forteller Alexander. Deretter ble han gradvis mer introdusert til andre mer mentale og åndelige aspekter. For Aleksander beriker Yoga livet på alle måter, så derfor prøver han etter beste evne å gjøre seg mer mottagelig for det, og ikke rote det til for mye.

 

Foto av: Alexander Medin