torsdag, 24 januar 2019 08:43

Litteratur: MEDITASJON – Selvrefleksjon – transformasjon – frigjøring

40 års erfaring med undervisning i meditasjon danner grunnlag for denne boken. Boken skal både gi deg en praktisk og teoretisk innføring i meditasjon.
Hva er meditasjon?  Hvorfor meditere?  Hvordan meditere

Meditasjon er en form for mental jogging. I likhet med å løpe er det enkelt, naturlig, krever minimalt med utstyr og resultatene er garantert ved jevnlig og regelmessig trening.

Christian Paaske har med seg over 40 års erfaring med undervisning i meditasjon, dette danner grunnlag for hans nye bok Meditasjon.

Forfatteren tar oss med gjennom tre deler som skal gi en praktisk og teoretisk innføring i meditasjon. Han trekker trådene helt tilbake til de opprinnelige kildene i de indiske visdomstradisjonene, de vediske skriftene, upanishadene og vedanta.

Vedanta er vitenskapen om bevissthet. Det er en systematisk prosess av selvrefleksjon basert på din egen erfaring av virkeligheten. Livets dypeste eksistensielle spørsmål finner her svar ved å løse det aller viktigste: Hvem er jeg?

Meditasjon er enkelt. Det er en metode til å komme mentalt i god form. Med et sinn preget av overskudd, optimisme, kreativitet, glede, konsentrasjon, disiplin, klarhet og ro. I den nye boken til Paaske vil lærer du hvordan.

 

Ønsker du å bestille denne boken ? 

Bestill boken her