onsdag, 15 mai 2019 07:11

Bokstavreisen - Lærerik yoga til de yngste Featured

Bokstavreisen er en kortstokk for barn som brukes til å lære bort både alfabetet og yoga. Tove Iren Kvanmo står bak kortstokken. Hun fikk ideen da hun så seg rundt og så lite yoga, pust og meditasjon lært til barn. Det fantes allerede løsninger, nemlig slike kort, men de fantes bare på engelsk. Derfor lagde hun sine egne kort og lanserte de i Norge til norske barn, på norsk!

For nettopp dette er målet til Tove; gjøre kunnskap om pust, meditasjon og yoga tilgjengelig for alle barn i Norge. Dette gjør hun gjennom sine bøker, bokstavreisen, og ved å reise rund i landet og holde kurs

I 2017 ga hun ut boken sin "Eventyrreisen, YOGA for barn". Denne boken var rettet mot barnehagene. Videre ville hun bygge en bro fra yoga i barnehagen til yoga i barneskolen. Dette gjør hun gjennom yogakortene. Noe av det viktigste sier hun, var at de måtte være allsidige og lette å ta i bruk. Hun lanserer ny bok denne høsten hvor halve kortstokken kommer med. 

Knyttet til kunnskapsmål.

Bokstavreisen er knyttet til kunnskapsmålene 'Folkehelse og livsmestring'. Det var dette målet som åpnet opp for yoga i skolen:

 

2.5.1 Folkehelse og livsmestring
Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende.
Et samfunn som legger til rette for gode helsevalg hos den enkelte, har stor betydning for folkehelsen. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Temaet skal bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.
Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet.


Forlaget var litt skeptiske til kortene, men gav henne full tillit og de ble lansert 13.januar 2019. 3 måneder etter lansering, var første opplag utsolgt.

 

Om Bokstavreisen, Yoga for barn.

Kortstokken inneholder 58 alfabetkort med yogaøvelser. Det er to kort til hver bokstav, et kort til den lille bokstaven og et til den store. Kortstokken inneholder også 2 instruksjonskort.

Yogakortene er laget for bruk i barnehage, skole og hjem. De er allsidige ved at de inneholder bokstaver, yogaøvelser, instruksjoner på rim, ekstra tips, samt at navnet på øvelsene står på både norsk og engelsk.

Sammen med illustrasjonen er det en liten faktatekst, som forteller hva øvelsen er bra for. Noen av ordene krever forklaring fra en voksen.

Yogakortene er laget for læring, gjennom lek og bruk av kroppen.


Tips til hva kortene kan brukes til:

• BOKSTAVINNLÆRING. En voksen leser instruksjonen på rim, barna får se på illustrasjonen og herme etter yogaposisjonen så godt de kan. Barna kan si bokstaven høyt når de står i posisjonen, for å knytte øvelsen til bokstaven.

• FINNE BOKSTAVPAR. Eks: liten a og stor A. På samme måte kan man trekke partner til samarbeidsoppgaver. De som får A/a er partnere, B/b osv.

• LÆRE ENGELSKE ORD. Gjør yogaøvelsen, se på illustrasjonen og si det engelske ordet.

• VOKAL- OG KONSONANTINNLÆRING. Vokalene er oransje og konsonantene er grønne.

• LAGE ORD. Man kan bruke hele alfabetet eller plukke ut noen utvalgte bokstaver.

• LAGE EVENTYR/HISTORIER. Plukk eller trekk ut noen kort og lag eventyr. Det kan være korte eller lange eventyr, laget alene eller i samarbeid. I barnehage og skole kan det være prosjektarbeid i grupper. Hver gruppe lager en historie som de forteller og viser, mens alle er med og gjør øvelsene.

• HERMELEKEN. Et barn trekker et kort, sier navnet og bokstaven, viser øvelsen, mens de andre hermer etter.

• GJETTELEKEN. Et barn trekker et kort, viser øvelsen og de andre skal gjette hva øvelsen heter.

Her er det bare å bruke fantasien og finne flere måter å bruke kortene på.


Tilbakemeldinger til kortene:

Barna i barnehagen syntes de var veldig artige. De elsker rimene på baksiden og med en gang jeg begynner å lese så begynner barna å gjøre det kortet sier. Barna kommer med tilbakemeldinger også. Spontant som "å nå må vi hvile" etter at øvelsen er ferdig. Intuitive som de er.
Gleder meg til å fortsette.
Line Syvertsen


Jeg har nettopp startet med kortene og var litt spent, siden jeg allerede har et program som fungerer. Men kortene har føyd seg inn som et supert og gøyalt supplement. Jeg tar med kortet, med forbokstaven til de barna som skal ha yoga, så gjør vi øvelsene i passende rekkefølge slik at det blir et miniprogram Siden jeg praktiserer ashtanga ligger det i bånn.
Ingrid Jørgensen