Side 7 av 8

Ifølge forskaren er yoga allereie brukt med hell i skulesystemet i fleire andre land, blant anna USA, Italia, Frankrike og India.

I vintermånedene kan et kaldt bad ute eller en iskald dusj høres ut som det siste noen er interessert i. Likevel er det flere og flere som sverger til effekten det kalde vannet kan gi. Mytene om hva isbading kan gjøre for deg er mange, men vi har sett på forskningen som er blitt gjort rundt dette for å finne ut hvorfor isbading faktisk kan være bra.

Den ”normale” historiske betydningen av yoga er en annen enn det som mange tenker med yoga i dag.

I forbindelse med en undersøkelse vi kjører i forhold til Yogaretninger, ønsker vi å ha deg med på å se hvilken av Yoga retningene som foretrekkes.

Av:Ingvild Skodvin Prestegård ved Allmenningen Yoga

Dru yoga er karakterisert av mjuke, rolege og flytande rørsler og sekvensar, pranayama (pust), visualisering, mindfulness og meditasjon. Samstundes som utøvaren styrkar kjernemuskulatur, balanse og koordinasjon, opplev ho ei stille ro og harmoni, og får djup avslapping. Alle rørslene skal kjennast gode, og den individuelle kroppen set grensene. Ein arbeidar komfortabelt innanfor rørslerommet, og utvidar det sakte frå ein god stad.

Side 7 av 8