mandag, 03 september 2018 08:44

Konsentrasjon

Konsentrasjon og fokus er viktig i mange av våre livs gjøremål og faser. Mye av det vi gjør ligger i ryggmargen og går automatisk, men når ny kunnskap skal tilegnes eller vi skal yte ekstraordinært, må vi skjerpe oss, bruke hjernen og konsentrere oss.

Foto: 123rf.com

Konsentrasjon kan beskrives som handlingen hvor du fokuserer og retter din oppmerksomhet mot noen spesielt. «The 8 limbs of yoga» kan på mange måter sammenlignes med de 10 bud og er 8 leveregler eller veiledende prinsipper.

Den sjette leveregelen blir forklart av den store Pantanjali i yoga-veiledningen Yoga sutra. Her forklares konsentrasjon som «binding av bevisstheten til et punkt.» Punktet før i veiledningen, den femte leveregelen, pratyahara eller tilbaketrekning av sansene, forbereder en yogi til konsentrasjon. Levereglene, dhyana og samadhi, blir sett på som avanserte utgaver av konsentrasjon. Pantanjali sier at de tre siste levereglene skal praktiseres som samyama, en kombinasjon av konsentrasjon, meditasjon og fellesskap for å oppnå en dypere kunnskap. Yoga har vist seg nyttig for å øke konsentrasjonen generelt.

Spill

Enten du skal spille Vri åtter, Monopol, eller sjakk så er det viktig med konsentrasjon. Spill som sjakk, blackjack og poker er alle spill hvor du kan øke egne odds gjennom mye trening og bruk av spillstrategier. Den største spillsamlingen finner du i casino på nett. Her er det spillautomatene som dominerer, men du finner også casinoklassikere som blackjack og poker. Er du en av de som mestrer det 6. leveregelen i yoga, vil du øke egne gevinstmuligheter.

 

I motsetning til casinoklassikerne hvor kunnskap og erfaring er viktige elementer for å oppnå gevinst, er spill- og videoautomater helt og fullt basert på tilfeldigheter. For å sikre flaks og tilfeldighet, benytter spilloperatørene seg av tredjepartsleverandører. Disse sjekker spillene og sørger for at det ikke foregår manipulasjon, men at tilfeldigheten er sikret. Dette gjelder for alle typer automater med alle typer spredning eller volatilitet. Automater med lav volatilitet gir hyppige og små gevinster, mens automater med progressiv jackpot og høy spredning gir sjeldne gevinster, men som til gjengjeld kan være på mange millioner.

 

Praktiserer du konsentrasjon vil dette hjelpe til med å klare og fokusere hjernen din. Yogier benytter flere teknikker til å øke konsentrasjonen.

  • Når du gjør noe fysisk som å balansere eller når du kontrollerer pusten, vil det hjelpe å finne et punkt å se på.
  • Meditasjon er ansett for å være en høyere form for konsentrasjon og ved regelmessig bruk kan det øke den daglige konsentrasjonen.

Nybegynnere innen yoga kan praktisere disiplinen ved å velge noe å fokusere på og gjøre dette i 10 til 15 minutter hver dag. Objektet du konsentrerer deg om kan være en tanke, ide, et mantra, pusten eller f.eks en fysisk ting.