Terapeutisk yogautdanning påbygging

Terapeutisk yogautdanning påbygging

07 mai 2018 00:00

(Lagre i kalender)

EUNICA YOGA

TERAPEUTISK YOGA TTC I OSLO – 60 TIMER

Terapeutisk yogautdanning 60 timer 2018
Påbygging for yogalærere

Utdannelsen går over 4 moduler á to dager og gir deg 60 timers påbygning i terapeutisk yoga. Denne utdannelsen er for deg som allerede er utdannet yogalærer (min. 200 timer), og som ønsker å jobbe mer terapeutisk individuelt eller i mindre grupper. Du får kursbevis etter avsluttende eksamen på siste modul.

MODUL 1: HVA ER TERAPEUTISK YOGA?
Anatomi: nervesystemet, hjernen, fysiologiske responser på stress i kroppen (hormoner og signalstoffer)
Gruppeprosess vs en-til-en-prosess (forskjeller og likheter – hvilken rolle har du?).
Feltprosesser (hva vi blir en del av når vi møter mennesker med bagasje/historie – vi er ikke upåvirket)
Pedagogikk – rollen din, stemmebruk, språk, oppbygning og støtte i timen
Hvordan bruke forskjellige hjelpemidler terapeutisk. (musikk, språk, props, berøring o.l.)

MODUL 2: OPPBYGNING OG AVGRENSNING
Krama yoga i terapeutisk sammenheng: balansering av nervesystemet – overordnet strukturering av øvelser – plassering – fordypning i teknikken og energipåvirkningen
Koshaene og hvordan bruke dem aktivt i undervisningen
Ansvarsområde ved en til en: hvordan passe på deg selv – hva er ditt ansvarsområde – holde space – holde deltakerne og deres reaksjoner – hvordan ta i mot deltakernes reaksjoner – hvordan samtale med dem før/etter

MODUL 3: GRUPPEPROSESSER OG EGNE PROSESSER
Dynamisk yoga vs rolig yoga – hva fungerer når og for hvem?
Ansvarsområde ved gruppeundervisning: Gruppeprosesser – egen påvirkning og holde space for alle.
Traumer og trigging – hva gjør du om det skjer – både gruppe og individuelt.
Her og nå-prinsippet
Viktigheten av å jobbe med egen historikk og utfordringer – overføring/projisering begge veier. Hva kjennetegner at du nå blir utsatt for det eller selv gjør det?

MODUL 4: FORSKNING, PRAKSIS OG ETIKK
Forskningsresultater og praksis
Kontaktprosesser
Etikk
Menneskesyn – avklaring og tydeliggjøring
Fordommer (vi har alle fordommer – vi må bare vite om dem)
Grensesetting – hvem kan du ikke jobbe med og når vet du det?
Praktikum – avsluttende eksamen

Datoer:
Modul 1: 7.-8. mai
Modul 2: 11.-12. juni
Modul 3: 6.-7. august
Modul 4: 10.-11. september
Alle dager fra 9-16.

Pris:
NOK 12.000,-

Sted:
Bloom yogastudio, Kongens gt. 3, Oslo

Påmelding:
www.bloomstudio.noEvent    |    EUNICA YOGA