Please enable JS

Det nye anleggsområdet

24 aug 2016

Snart begynner boringen av tunnelen på Follobanen. Samtidig med arbeidet under jorden har byggingen av betongelementfabrikken og andre installasjoner pågått og er nå i sluttfasen.

Den mest dominerende bygningen på anleggsområdet er fabrikken som skal produsere betongelementer. Hele fabrikkområdet er ca 20 000 m2 og har tre produksjonslinjer, betongblandeverk og lagringsområde. I tillegg er det knuseverk, transportbånd og flere andre installasjoner på området.

Både Jernbaneverket og AGJV har store lokaler på Åsland. Mange av de ansatte som arbeider med produksjon bor på leilighetene på Åsland.