Please enable JS

Montering av Tunnelboremaskinen

12 mai 2016

Monteringen av den første TBMen er allerede i gang i den store monteringshallen i fjellet.

I forrige uke ble borhodet og flere store TBM-deler transportert ned til den store monteringshallen, en km inn i fjellet. Her vil to av TBMene bli montert. I en tilsvarende kammer skal de to sørgående TBMene settes sammen.

Den første TBMen er malt i Oslo-blå farge og skal etter planen starte utgravingen mot Oslo i september 2016. Den vil bore seg gjennom 9 km av solid stein på ferden mot Oslo. På en gjennomsnittlig dag er det planlagt å utgrave ca 12-15 m tunnel.