Please enable JS

TBM nr 2 er ferdigprodusert

14 apr 2016

Den andre tunnelboremaskinen til Follobanen er ferdig produsert og ble nylig godkjent. Ytterligere to tunnelboremaskiner produseres fortsatt på fabrikken til Herrenknecht i Schwanau.

Totalt vil det være fire slike maskiner, som hver vil arbeide seg gjennom 9,5 kilometer med hard norsk granitt. TBMene starter fra anleggsområdet på Åsland, to borer tunnel nordover mot Oslo og de to andre sørover mot Ski.

Den andre TBM 981 har et hvitt borehode og 71 røde kuttere. Fargene er de samme som de hvite og røde i det norske flagg.

- Vi gleder oss over at nok en TBM er klar til utskiping og transport til Norge. Den første TBM ankommer i Norge i mai, og nummer to vil følge like etter, forteller Anne Kathrine Kalager, prosjektleder for Tunnel TBM, Jernbaneverket/Follobaneprosjektet.

- Vi fortsetter arbeidet med tunnelboremaskinene og anleggsområdet med uforminsket fart. Vi er stolte og glade over å kunne presentere den andre av de fire tunnelboremaskinene, sier prosjektdirektør Fernando Vara i Acciona Ghella Joint Venture.

Doble Shield TBMer er blant de mest teknisk avanserte tunnelboremaskinene, og kombinerer de beste egenskapene fra Gripper and Single Shield TBMer. I stabile geologiske forhold gjør dette det mulig med installasjon av betongelementer parallelt med boringen, og sikrer god fremdrift. Denne teknologien er ideell for bygging av det som vil bli den lengste jernbanetunnelen i Norden.

TBM follo front (2000x1333)