Please enable JS

20 000 ringer produsert

08 feb 2019

En stor milepæl er nådd. AGJV har nå produsert de siste segmentene som trengs for å fullføre ringene som monteres i etterkant av tunnelboremaskinene.

Segmentproduksjonen startet i mai 2016. Det ble lagt ned en stor innsats i forbindelse med forberedelse av produksjon og oppføring av fabrikken, som har et areal på 22.700 m2. Produksjonen har vært nært knyttet opp mot TBM-fremdriften og har fulgt tidsplanen.

Produksjonen er nå ferdig med rundt 20.000 komplette ringer, som hver består av til sammen åtte segmenter. For å produsere ringene har vi brukt mer enn 470.000 m3 betong og 19.000 tonn stål.

Tre fabrikklinjer har vært i produksjon samtidig, og mer enn 300 personer var involvert i produksjonen da den var på sitt høyeste. En slik personellintensiv virksomhet krever god planlegging og tilstrekkelig tilgang til kompetanse og ressurser. Det har vært kontinuerlig arbeid dag og natt, utført av ulike skift.

- Noen ganger skjønner du hva som er virkelig produksjon. Jeg er så takknemlig for innsatsen og engasjementet fra fabrikkmedarbeiderne som har stått bak de 20 000 ringene. Det er et stort antall ringer, og vi har tilpasset vår produksjon til tunnelboremaskinenes ytelse og tilgjengelig lagringsplass. Det har noen ganger vært utfordrende, men nå kan vi være veldig stolte av det arbeidet vi har gjort. Kvaliteten på ringene er god, og takket være bra rutiner og vekt på sikkerhet har vi ikke hatt noen hendelser på fabrikken, sier prosjekdirektør i AGJV Fernando Vara.

Karusellen og utstyret i fabrikken vil nå demonteres og fabrikkbygningen vil i nær fremtid bli brukt til andre formål, for eksempel til lagring.