Please enable JS

25 prosent ferdig på follobanen

19 jun 2017

De fire tunnelboremaskinene på Follobanen har så langt tilsammen boret i overkant av ti km tunnel, det vil si drøyt 25 prosent av den totale lengden.

Follobanens lange tunnel får to atskilte tunnelløp og blir Nordens hittil lengste jernbanetunnel.

I september 2016 startet tunnelboremaskinen «Dronning Eufemia» i retning Oslo og «Dronning Ellisiv» startet i oktober samme år. Maskinene kalt «Anna fra Kloppa» og «Magda Flåtestad» startet boringen mot Ski mot slutten av året. Hver maskin skal drive i overkant av ni km tunnel over en to-årsperiode. Alle er godt i gang og prosjektet markerer dermed en viktig milepæl; 25 prosent av tunnelen er ferdig laget (jernbaneteknisk arbeid gjenstår).

«Tunneldronningene» skal etter planen ha fullført borearbeidet neste høst. Tunnelboremaskinene (TBM)er spesialprodusert for hardt, norsk fjell og fungerer som planlagt i forhold til teknikk, kvalitet og fremdrift. Det er første gang i alle fall i europeisk sammenheng, at produksjon utføres parallelt med hele fire TBM’er fra ett, samme anleggsområde. Dette bidrar til at produksjonen av Follobanens lange tunnel teknisk og logistisk er et storskalaprosjekt som følges med stor interesse fra fagmiljøer i en rekke land.

Gode, smarte og levedyktige løsninger sammen med gjensidig tillit mellom byggherre og totalentreprenørene er nødvendige for å sikre suksess for det som er Norges største samferdselsprosjekt.

Acciona Ghella Joint Venture har bred internasjonal erfaring og bygger hoveddelen av jernbanetunnelen (18,5 av totalt 20 km lang tunnel med to atskilte tunnelløp - for første gang i jernbanetunnel i Norge). 

Den internasjonale organisasjonen på Follobaneprosjektets anleggsområde på Åsland, er nå på sitt mest omfangsrike, og teller 800 medarbeidere, fordelt på 27 ulike nasjoner. I tillegg har Bane NOR som byggherre egen prosjektorganisasjon på Åsland. 

Fakta om prosjektet: Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjektet i Norge. Prosjektet består av 22 km dobbeltspor mellom Oslo S og den nye jernbanestasjonen på Ski. Follobaneprosjektet, med Nordens lengste jernbanetunnel, skal være ferdig i desember 2021.

Fakta om Follobanes tunnelboremaskiner:

•             Fire spesiallagede, like maskiner borer 18,5 km av den 20 km tunnel mellom Oslo og Ski

•             TBM’ene borer og installerer segmenter som sikrer en komplett og vanntett tunnel

•             Segmentene produseres i egen fabrikk på Åsland anleggsområde

•             Lengde på hver TBM: 150 m

•             Vekt: 2400 tonn

•             Diameter tunnel / TBM: 8.75 / 9.96 m

•             Antall kuttere: 71

•             Gjennomsnittlig utgravingshastighet: 12-15 m / dag

•             Installert effekt: 6200 kW

 

The Sustainability Travel - Acciona Ghella Joint Venture