Please enable JS

Anleggsområdet sett ovenfra

30 nov 2016

En ny dronevideo viser det store anleggsområdet med betongelementfabrikk og andre installasjoner, sett ovenfra.

Fabrikken skal forsyne tunnelboremaskiner med elementer kontinuerlig. I tillegg er det inngang til tunneler, kontorer og overnatting på området.

site play