Please enable JS

Tale på Fjellsprengningsdagen

29 nov 2016

"Fjellsprengningsdagen" ble avholdt 24. november og prosjektdirektør Fernando Vara holdt et foredrag om byggingen av det som skal bli Nordens lengste jernbanetunnel.

Foredraget ved navn "Fire tunnelboremaskiner som starter fra et sentral anleggsområde" ble presentert på den årlige konferansen, som avholdes av Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF).

Arrangementet ble fulgt av rundt 800 mennesker, de fleste eksperter innen bygg-, anlegg og infrastruktur. Fernando Vara kom inn på utfordringer med fire tunnelboremaskiner (TBMer) som opererer samtidig. Vara beskrev de tekniske egenskapene til de fire tunnelboremaskinene og de viktigste utfordringene i å montere dem i monteringshallene i fjellet. Han kom også inn på montering av tunnelelementer på veggene og erfaringene så langt.