Please enable JS

Dåp og oppstart av sørgående tunnelboremaskiner

15 nov 2016

De to sørgående tunnelboremaskinene på Follobaneprosjektet ble døpt av Jernbaneverkets prosjektleder Anne Kathrine Kalager tirsdag 15. november. Samtidig startet den ene av de to maskinene sin ferd mot Ski.

To av maskinene er allerede godt i gang med boringen nordover mot Oslo. Nå begynner arbeidet for de to sørgående maskinene, og TBMen «Anna fra Kloppa» var først ut. I begynnelsen av desember vil den andre sørgående TBMen, «Magda Flåtestad», starte boringen.

- Takket være godt samarbeid, god planlegging og betydelig innsats fra AGJV er prosjektet i rute og tunnelboringen i retning Ski kan starte som planlagt. Nå ser vi frem til å få alle fire TBMene i produksjon, forteller Anne Kathrine Kalager, prosjektleder TBM.

- Nå starter den tredje tunnelboremaskinen i retning Ski. Så langt ligger boringen foran tidsplanen og produktiviteten er som forventet, så vi er godt fornøyd med fremdriften. Hovedfokus er alltid sikkerhet først. Andre viktige faktorer å opprettholde produktiviteten og å optimalisere logistikk, vedlikeholdsrutiner og produktivitet. Våre suksessfaktorer er et godt samarbeid med Jernbaneverket, god planlegging, innovasjon og et sterkt team med stor internasjonal kunnskap og erfaring, sier Fernando Vara, prosjektdirektør for Acciona Ghella Joint Venture, selskapet som bygger hoveddelen av tunnelen på oppdrag fra Jernbaneverket.

Fire maskiner
Totalt fire tunnelboremaskiner skal bore hoveddelen (18,5 km) av den 20 km lange tunnelen mellom Oslo og Ski, en tunnel som blir den lengste jernbanetunnelen i Norden når den står ferdig i 2021. Hittil følger de to maskinene den planlagte fremdriften, og har boret henholdsvis rundt 660 m og 370 m tunnel.

----

Fakta om TBM-navnene:
Disse to maskinene har fått navn etter driftige kvinner som levde sine liv i Follo.

Anna fra Kloppa: Maskin nr. 3
Anna fra Kloppa var en lokal handelsreisende og velkjent skikkelse i Kolbotn sentrum på 50-tallet.

Magda Flåtestad: Maskin nr. 4 
Magda Flåtestad var transportør fra Flåtestad gård som sørget for fergetransport over Gjersjøen i Oppegård kommune.