Please enable JS

«Dronning Ellisiv» starter tunnelboringen

18 okt 2016

Tunnelboremaskinen «Dronning Ellisiv» har nå startet tunnelboringen mot Oslo.

- Med oppstart av den andre tunnelboremaskinen går vi inn i en ny fase i tunnelbyggingen mot Oslo. I rundt to år fremover vil de to nordgående maskiner bore og bygge den dobbeltløpede tunnelen mot Oslo, sier Fernando Vara, prosjektdirektør for Acciona Ghella Joint Venture, selskapet som bygger hoveddelen av tunnelen i Follobanenprosjektet, på oppdrag fra Jernbaneverket.

En tunnelboremaskin (TBM) er en maskin som borer ut tunnel, monterer betongelementer og samtidig frakter bort de utgravde steinmassene via et transportbånd. «Dronning Ellisiv» ble døpt 5. september av statsministeren Erna Solberg. Sammen med «Dronning Eufemia», vil den bore 9 km av den dobbeltløpende tunnelen mellom Oslo og byggeplassen på Åsland, sør for Oslo sentrum. «Dronning Eufemia» ble startet i september og har snart boret 300 m tunnel.

I løpet av høsten vil to andre maskiner starte tunnelboring sørover, mot Ski. Hver av de fire tunnelboremaskinene er 150 m lange, veier ca. 2400 tonn, har et borhode på 9,96m, og vil bore omtrent 9 kilometer tunnel hver. 

Follobaneprosjektet er det største infrastrukturprosjekt i Norge. AGJV bygger den største delen av tunnelen i prosjektet på vegne av Jernbaneverket. Tunnelen vil bli på ca. 20 km og blir Nordens lengste jernbanetunnel når det er ferdigstilt ved utgangen 2021.

Les mer: