Please enable JS

AGJV employees factory

Informasjon for 
LEVERANDØRER OG UNDERENTREPRENØRER

 

Alle leverandører og underentreprenører må forholde seg til krav vedrørende HMS, miljø, etikk og kvalitet. 

Subcontractor
PORTAL

Leverandører og underentreprenører må registrere og oppdatere informasjon på AGJVs leverandørportal: www.subcontractorsagjv.com. Det blir sendt en egen mail med instruksjoner for dette.

Kontaktpersoner

Hvis du har spørsmål om  leverandørportalen, vennligst kontakt:

Obralia
Mrs. Nanci Ramos Ferreira
Telefon: 47 98195511 / epost: nferreira@nalandaglobal.com

AGJV
Theo Aune Bautista
Telefon: 47 93865719 / epost: theoaune.bautista@agjv.no

 

LEVERINGSADRESSE

AGJV
Sluttstykket 2
E6 - avkjørsel 26
1291 Oslo
Norge

  

POSTADRESSE
AGJV
Sluttstykket 2
1291 Oslo
Norge

 

FAKTURA

Alle fakturaer må adresseres til:

Acciona Infraestructuras and Ghella ANS 
Sluttstykket 2
1291 Oslo 

Epost: invoices@agjv.no 

 

Telefon

+  47 23 89 69 50


Epost

INFO@AGJV.NO