Please enable JS

Follobanen

Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjektet i Norge. Prosjektet består av 22 km dobbeltspor mellom Oslo Sentralbanestasjon og den nye jernbanestasjonen på Ski, sør for Oslo. Acciona Ghella Joint Venture skal bygge hoveddelen av den 20 km lange tunnelen, som blir Nordens lengste jernbanetunnel når arbeidet er fullført i løpet av 2022.

Follobanen er den innerste delen av InterCity-utbyggingen sør for Oslo, og det er Bane NOR som er byggherre. Arbeidet med bygging av tunnelen med tunnelboremaskiner (TBM) utgjør den største kontrakten i prosjektet.


TUNNELEN

Tunnelen på Follobanen er den mest omfattende delen av Follobane-prosjektet og inkluderer to 20 km separate tunneler med enkeltspor. AGJV bygger 18,5 km av tunnelen ved å bruke fire tunnelboremaskiner.

De fire tunnelboremaskinene starter fra anleggsområdet på Åsland i Oslo og borer hele tunnelen, med unntak av 1,5 km. To går mot Oslo og to mot Ski.

Tunnelboremaskinene vil bore en tunnel med en diameter på 9,96 m. Samtidig monterer den bakre delen av maskinen prefabrikkerte betongelementer som settes sammen og boltes fast i en vanntett ring. Innvendig vil tunnelen ha en diameter på 8,75 m.

Totalt vil det transporteres ut 9 millioner tonn stein i løpet av utbyggingen. Installasjon av styringssystemer for jernbanen er også omfattet i prosjektet, som vil være sluttført i 2021.Hva er en TBM?

Tunnelboremaskiner (TBM) brukes for å lage en komplett og vanntett tunnel i en operasjon. Maskinene brukes ofte internasjonalt i større infrastrukturprosjekter. I Follobaneprosjektet blir TBMer brukt til å bygge Nordens lengste jernbanetunnel, og prosjektet utføres på oppdrag av Bane NOR. 

Les mer


TUNNELBYEN 
PÅ ÅSLAND

 

På anleggsområdet på Åsland er den nye tunnelbyen bygd, med kontorer, produksjonslokaler og leiligheter.

Les mer

VÅR
FREMDRIFT

 

I løpet av anleggsperioden fra 2015 til 2021 vil det være mange faser og aktiviteter. 

Les mer

      


 

OM
PROSJEKTET

Follobaneprosjektet er det største infrastrukturprosjektet i Norge. AGJV bygger den største delen av tunnelen på vegne av Bane NOR.

Prosjektet er delt inn i fire delprosjekter:

  • Forbindelsen til Oslo Sentralstasjon
  • En kompleks 1,5 km tunnel i den nordlige delen av den 20 km lange tunnelen. Denne tunnelen blir bygget med drill&blast og drill&split
  • 18,5 km lang dobbelttunnel som skal lages med fire tunnelboremaskiner
  • 1,5 km jernbane sør for tunnelen og utvidelse/ombygging av Ski togstasjon

Les mer om prosjektet


SE
PROSJEKTVIDEO

folloline project video