Please enable JS

Fire Follobane-TBMer

21 jun 2016

Fire tunnelboremaskiner (TBM) vil bli brukt i utgravingen av hoveddelen av tunnelen på Follobanen. Follobaneprosjektet er historiens største norske TBM-prosjekt, og med 20 km ny tunnel vil den bli den lengste jernbanetunnelen i Norden.

Størstedelen på 18,5 km blir utgravd med TBM. Fra byggeplassen ved Åsland i Oslo vil to TBMer bore nordover mot Oslo og to bore sørover mot Ski. Alle fire maskinene er spesielt designet for å håndtere den harde norske granittiske gneisen. 

TBMene er produsert av det tyske selskapet Herrenknecht. Fra fabrikken i Tyskland er maskinene transportert med lastebil og båt til byggeplassen, der de monteres inne i store monteringshaller i tunnelsystemet. I september 2016 starter den første TBMen boringen mot Oslo, og de tre andre vil starte de påfølgende månedene.

Fargen på borhodet er forskjellig fra hver maskin. Den første TBMen kom i Oslo-blå farge, mens de tre andre har offisielle norske flaggfarger - rødt - hvit - blå.

Fakta om Follobanen tunnelboremaskinene:

  • Fire TBMer vil grave 18,5 km av 20 km tunnel mellom Oslo og Ski
  • Disse maskinene lager en komplett og vanntett tunnel i en prosess
  • Lengde: 150 m
  • Vekt: 2400 tonn
  • Diameter tunnel / TBM: 8.75 / 9.96 m
  • Antall kuttere på borehodet: 71
  • Gjennomsnittlig utgravingshastighet: 12-15 m / dag
  • Installert effekt: 6200 kW

Navn på TBMene

Jernbaneverket har, sammen med  navnekomité, valgt å gi tunnelboremaskinene navn etter markante kvinner som viste mot og driftighet i sin samtid i Norge. 

Dronning Eufemia: Maskin nr. 1 borer fra Åsland til Oslo
S980 tbm follobanenEufemia var dronning fra 1299 og gift med kong Håkon Magnusson. Eufemia ble ektet til Håkon i Mariakirken i Oslo. Ruiner av Mariakirken er i dag en del av Oslo Middelalderpark. Den nye Follobanen skal gå i en overbygd tunnel (kulvert) under en del av parken.

Dronning Ellisiv: Maskin nr. 2 borer fra Åsland til Oslo
TBM follo front (2000x1333)Ellisiv var dronning fra 1046 og gift med Harald Hardråde. Hun var russisk prinsesse og ble omtalt av Snorre Sturlason som Ellisiv Jarisleivsdatter. Harald tvang nevøen sin, kong Magnus, til å dele riket med seg og da Magnus døde kort tid etter ble Harald enekonge av Norge og Danmark.

Anna fra Kloppa: Maskin nr. 3 borer fra Åsland til Ski
S982 Follo Line TBM 2Anna var handelsreisende og en velkjent skikkelse i Kolbotn sentrum på 50-tallet. Hver dag gikk Anna fra husmannsplassen Kloppa nær Taraldrud om lag 4-5 km inn til sentrum av Kolbotn for å selge egg og melk fra en karakteristisk fiskekjelke. Veien fra Kloppa til Kolbotn krysser Follobanens trasé.

Magda Flåtestad: Maskin nr. 4 borer fra Åsland til Ski
983 frontMagda var skysskar/fergemann fra Flåtestad gård og sørget for fergetransport over Gjersjøen i Oppegård kommune, en viktig kirkevei mellom øst og vest opp til Svartskog kirke i Oppegård. Et skuespill om Magda Flåtestad ble fremført høsten 2015 i anledning Oppegård kommunes 100-års jubileum.