Please enable JS

Jernbane er en av de mest miljøvennlige og effektive transportmidlene som finnes. For Acciona Ghella Joint Venture er hensyn til miljø og omgivelser, samt sikkerhet på anleggsområdet, svært viktig.

Miljø

Follobaneprosjektet vil over tid gi store miljøeffekter og den nye høyhastighetstrekningen vil gjøre tog mer attraktivt for reisende.

Hensyn til miljøet og bærekraftig anleggsvirksomhet er svært viktig for AGJV, og selskapet ønsker å bruke løsninger som reduserer miljøpåvirkningen. I samarbeid med byggherren Bane NOR, vil AGJV forsøke å gjennomføre prosjektet på en skånsom måte og begrense negative effekter for samfunnet.

I gjennomføringsfasen vil lokalsamfunnene bli påvirket av støy, støv og aktivitet på anleggsområdet. Bane NOR og AGJV vil jobbe aktivt for å ha god kontakt med omgivelsene og finne frem til løsninger.

Sikkerhet

Målet er at ingen arbeidstaker kommer til skade eller at lokalsamfunnet påføres skade. For å oppnå dette har byggherren Bane NOR og AGJV som entreprenør utarbeidet strenge retningslinjer og standarder.

På anleggsområdet gjøres alt for å ha et sikkert og godt arbeidsmiljø. I hverdagen betyr dette en rekke tiltak. Alle som jobber på anlegget eller besøker anleggsområdet må gjennom en sikkerhetsintroduksjon, og ute på anleggsområdet er fullt verneutstyr obligatorisk for alle. For store og små jobber gjøres det sikkerhetsanalyser for å sikre at arbeidet utføres trygt. HMS-kort for alle arbeidstakere, underentreprenører og leverandører er selvfølgelig obligatorisk.